FİZİKSEL RAFİNASYON İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
 
 Yukarıda ifade edilen bilgiler ışığında fiziksel rafinasyon işlemi için aşağıdaki değlendirmelerin yapılması mümkündür.
 
• Fiziksel rafinasyon işleminde reçine, mumsu maddeler ve fosfolipidler gibi rafine yağda istenmeyen unsurlar oldukça düşük düzeylere (fosfor 8-10 ppm) indirilebilmektedir.
• Yağlarda acılaşmaya neden olan serbest yağ asitleri, peroksitler, epoksitler, aldehit ve ketonlar gibi oksidatif parçalanma ürünleri buhar distilasyonu kademesinde hiç bir kimyasal maddeyle temas etmeden giderilmektedir. Bu amaçla su buharının kötü koku veren bileşenleri buharlaştırarak distile edici etkisinden yararlanılmaktadır.
• Fiziksel rafinasyon işleminde yağların rengi ağartma topraklarının kullanımıyla istenilen değere indirilebilmekte ve böylece istenilen duyusal ve görsel nitelikte ürün elde edilebilmektedir. Ayrıca renk açma işlemi sırasında kullanılan ağartma toprağıyla çeşitli kaynaklardan (depolama tankı, proses sistemleri vs.) yağa bulaşan izmetaller adsorpsiyon yoluyla uzaklaştırılmakta; böylece yağ izmetallerin oksidasyon başlatıcı ve hızlandırıcı (prooksidan) etkilerinden arındırılarak raf ömrü açısından istenilen düzeye rahatlıkla gelebimektedir.

• Fiziksel rafinasyon teknolojisi kimyasal madde kullanımını en aza indirgeyen ve serbet yağ asitleriyle oksidatif parçalanma ürünlerini aynı kademede uzaklaştıran bir teknik olduğu için meydana gelen atık miktarı daha azdır. Ayrıca rafinasyon işlemi sırasında meydana gelen yağ kayıpları da bu teknolojiyle azalmaktadır. Böylece hem çevre hem de hammadde sarfiyatı açısından ekonomik bir teknik olarak nitelenmektedir.

• Fiziksel rafinasyon işleminin son kademesi olan buhar distilasyonu kademesinde yağdaki istenmeyen unsurlardan aflatoksin, tarım ve zirai ilaç kalıntıları, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi zehirli (toksik) ve kansere neden olabilen (karsinojenik) maddeler giderilebilmektedir.

• Yağlı tohumların hasat sonrası tarlada bekletilmesi, taşıma ve yükleme koşulları, olumsuz koşullarda depolanması gibi problemler ham yağların serbest yağ asidi içeriklerinin önemli oranda yükselmesine neden olmaktadır. Fiziksel rafinasyon işlemiyle serbest yağ asitleri yağdan uzaklaştırılmakta ve yağ duyusal açıdan beğeniyle tüketilebilir nitelik kazanmaktadır.

• Ham yağlara uygulanan fiziksel rafinasyon işlemi yağda istenmeyen bir unsur olan trans yağ asitlerinin önemli düzeyde oluşumuna neden olmayan bir prosestir.

• Fiziksel rafinasyon işlemi; yağların saflık kriterlerinde (sabunlaşma sayısı, iyot sayısı, kırılma indeksi, vb.) önemli değişikliklere neden olmadan; arzu edilen renk, tat, koku, genel görünüş, serbest yağ asidi miktarı, peroksit değeri gibi kalite kriterlerine sahip rafine yağ üretimini fiziksel yöntemlerle sağlayan bir yağ işleme tekniğidir.